18 september 2012

Het wachten is op een positief verhaal over kunst en cultuur

Succes nieuw cultuurbeleid hangt af van volgend kabinet
De Cultuurnota 2013-2016 bevat geen noemenswaardige verrassingen, behalve de voorlopige redding van de Cultuurkaart (ten koste van een halvering van het budget van het Ruslandjaar), en het loslaten van de bevriezing van de bestemmingsreserves van OCW. Dit laatste biedt waarschijnlijk enige verlichting voor de betreffende instellingen voor 2012, maar het is onzeker wat dit precies betekent voor deze instellingen.

Er breekt onmiskenbaar een nieuw tijdperk aan voor de cultuursector. Maar of het beoogde resultaat, namelijk een sterke ondernemende cultuursector die minder afhankelijk is van de overheid, ook zal worden behaald, is sterk afhankelijk van de vervolgstappen die de nieuwe regering daarvoor wenst te maken. 

Op korte termijn zijn maatregelen nodig

Om een gezonde, toekomstbestendige culturele infrastructuur mogelijk te maken, zijn op zeer korte termijn investeringen nodig. Belangrijke pijlers van de Nederlandse cultuur zoals educatie, pluriformiteit en  talentontwikkeling raken te zeer aangetast. Deze maanden hebben talrijke instellingen geen andere keuze dan zichzelf op te heffen. De Federatie Cultuur en Kunsten ’92 hebben de politieke partijen vorige week opgeroepen in afwachting van het regeerakkoord incidentele middelen beschikbaar te stellen. Dit om te voorkomen dat teveel kwaliteit en expertise uit de sector verdwijnen. (br. d.d. 12 september 2012)

Het wachten is op een positief verhaal over kunst en cultuur
Op de langere termijn is de ontwikkeling van een nieuwe visie gewenst, waarin de positieve rol die kunst en cultuur in de samenleving spelen tot uitdrukking komt.

Kunsten ’92 heeft goede hoop op een verandering van toonzetting en gaat ervan uit dat zowel PvdA als VVD (en mogelijk andere coalitiepartners) in staat zijn om met een positieve benadering nieuw perspectief te bieden aan instellingen. Immers, wanneer de overheid laat zien hoe belangrijk kunst en cultuur zijn voor een creatieve, innovatieve samenleving, werpt dat zijn vruchten af bij onder meer publiek en bedrijfsleven. In de Agenda 2020 reikt Kunsten ’92 de toekomstige coalitiepartners een agenda  aan voor een sterkere verankering van kunst en cultuur in de samenleving (zie Agenda 2020).

——————————————————————————————————————-
Persbericht verzonden op 18 september 2012

Zie ook:
Kunsten ’92 – Agenda 2020
OCW – Persbericht besluiten Culturele Basisinfrastructuur bekend
OCW – Subsidieplan 2013-2016 en bijlagen
Cultuur- en mediaparagraaf Rijksbegroting 2013
Trends in beeld 2012 OCW

Lees bijvoorbeeld de brief voor de Algemene Beschouwingen aan Stef Blok en de brief voor de Algemene Beschouwingen aan Diederik Samsom.