4 oktober 2012

Brief aan Informateurs

Kunsten ’92 tijdens het formatieproces

Kunsten ’92 houdt een vinger aan de pols en vraagt aandacht voor  de belangrijkste knelpunten in de culturele sector.  Dat doen we alleen of samen met andere partijen, maar vanuit onze eigen visie en verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd vestigen wij de aandacht op het belang van een goed functionerende culturele sector voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen en wat daarvoor nodig is. De Agenda 2020 is daarvoor onze leidraad voor de toekomst. In een brief, die vandaag aan de informateurs is verzonden, heeft Kunsten ’92 samen met de Federatie Cultuur de belangrijkste aandachtspunten voor het Regeerakkoord nog eens op een rijtje gezet.