6 april 2022

🧡rt for Ukraine en verder

De campagne 🧡rt for Ukraine heeft gedurende de hele maand maart gelopen. In totaal meldden zich bijna 300 initiatieven van allerlei soorten en grootten, die ons keer op keer diep hebben geraakt. Van filmvertoningen, benefietvoorstellingen en vele donaties, tot speciale teken- en fotografielessen, verlichte gebouwen en aandacht op social media. En de VriendenLoterij heeft een deel van de organisatiekosten op zich genomen. Dit alles heeft bijgedragen aan een breed gedragen gevoel van saamhorigheid en solidariteit van onze sector, en de geweldige kracht van kunst en cultuur om mensen samen te brengen en troost te bieden.

We houden dit gevoel graag vast in een volgende fase van de campagne, bijvoorbeeld door vanuit onze sector een bijdrage te leveren aan de opname van vluchtelingen in onze samenleving. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (zoals mensen uit Oekraïne) kunnen volledig deelnemen aan de maatschappij. Daar hoort ook cultuur bij. 

Onder de noemer van hArtforUkraine willen we culturele organisaties aanmoedigen om vluchtelingen toegang te bieden tot hun aanbod en faciliteiten, zowel voor passieve als actieve cultuurbeleving, als voor professionele uitvoering door gevluchte kunstenaars.

We vragen daarom onze leden, nieuwsbrieflezers en eerdere deelnemers aan de campagne om ideeën en initiatieven, zodat we de voorbeelden kunnen verzamelen op hartforukraine.nl ter inspiratie van anderen en voor vluchtelingen om te vinden. Zo roepen we bijvoorbeeld culturele instellingen die werkplekken aan kunnen bieden op om zich te melden bij Refugeehelp.nl. 

Ook horen we graag welke knelpunten men ervaart bij het organiseren van deze initiatieven. Dit kunnen we dan met het ministerie van OCW en DutchCulture bespreken. Met hen hebben we contact over dit onderwerp en zij willen de sector hier graag in bijstaan.