9 oktober 2006

Begin niet aan Arts-council model en zet inhoudelijk-artistieke argumenten voorop

Kunsten ’92 heeft, mede naar aanleiding van het debat over de herijking van de cultuurnotasystematiek in De Balie in Amsterdam op 12 september 2006 en de vele reacties uit het veld, een brief aan de cultuurwoordvoerders van de politieke partijen gestuurd. Kunsten ’92 concludeert het volgende:
– begin niet aan een arts council-model
– geen technocratische maar inhoudelijke argumenten moeten het debat bepalen
– nieuwe structuren moeten leiden tot minder en niet meer bureaucratie
– een integrale inhoudelijke visie op het culturele veld moet uitgangspunt blijven.

Brief Kunsten ’92 aan woordvoerders cultuur t.b.v Tweede Kamerdebat 16 oktober