12 september 2006

Debat over de veranderingen in de cultuurnotasystematiek

Op 12 september 2006 organiseerden Kunsten ’92, De Balie en het Theaterfestival een debat over de toekomst van de Nederlandse cultuurnotasystematiek.

Aan het huidige beoordelings- en subsidiëringssysteem kleven behoorlijk wat nadelen. Gewezen staatssecretaris Medy van der Laan deed daarom in haar nota Verschil Maken voorstellen dit systeem te hervormen.

Deze plannen zijn niet eenvoudig te doorgronden en roepen enige vragen op. Het loont daarom deze plannen te vergelijken met het huidige systeem en andere modellen. Kunsten ’92, De Balie en het Theaterfestival nodigden een aantal kenners uit die toekomstscenario’s schetsten op basis van vier modellen: het huidige model, de plannen van Verschil Maken, het arts council-model en het marktmodel. Het verslag van de vier presentaties en het weerwoord van de referenten kunt u hieronder downloaden.

De hierna volgende discussie leidde door tijdgebrek niet tot het gehoopte Balie-akkoord: een door de sector geformuleerd alternatief voor de huidige cultuurnotasystematiek. Een gemiste kans, zo werd door velen betreurd. Zo pessimistisch zijn wij niet. De meeste genodigden waren het op hoofdpunten met elkaar eens over de nadelen van het huidige systeem en over de randvoorwaarden waaraan een nieuw systeem zou moeten voldoen. Dit kan als basis dienen voor een door de sector gedragen reactie op de in Verschil Maken vervatte hervormingsplannen.

Met medewerking van Melle Daamen (Stadsschouwburg Amsterdam), Maarten van Hinte (Made in da Shade), George Lawson (SICA), Jan Zoet (Rotterdamse schouwburg), Neil Wallace (De Doelen), Ann Demeester (De Appel), Piet Barendse (zelfstandig organisatieadviseur) en Annelys de Vet (grafisch ontwerper).

Dit debat werd georganiseerd in samenwerking met:
De Balie
Nederlands Theater Festival

Verslag debat 12 september 2006