1 september 2006

Berenschot onderzocht kunst- en cultuuraanbod bij de publieke omroep

De absolute zendtijd voor culturele programmering neemt weliswaar toe, maar de begrippen ‘kunst’ en ‘cultuur’ worden wel steeds ruimer geïnterpreteerd. Berenschot ging na wat er volgens de verschillende omroepverenigingen onder kunst- en cultuur valt.

Onder kunstprogrammering blijkt óók Nederland zingt, Flikken en het Eurovisie Junior Songfestival te vallen. Onder culturele programmering worden ondermeer programma’s als Costa, Onderweg naar Morgen, Ik mis je en Zoekt en Gij zult vinden verstaan. Het budget voor deze ‘kunst- en culturele’ programmering laat geen duidelijke trend zien naar boven of beneden. Dit vinden de onderzoekers vreemd omdat er door de jaren heen wel steeds meer programma’s onder zijn gaan vallen.

Berenschot – Kunst en cultuurprogrammering bij de publieke omroep – samenvatting en conclusies
Berenschot – Kunst- en cultuuraanbod bij de PO- september 2006