27 augustus 2006

Politici geven hun mening over cultuur in relatie tot andere beleidsterreinen

Paradiso Pitch, het Uitmarktdebat op 27 augustus 2006 in Paradiso te Amsterdam. 

Aan het begin van het cultuurpolitieke seizoen 2006-2007 gaven politici hun mening over cultuur in relatie tot andere beleidsterreinen

Het Paradiso Pitch forum
Op zondag 27 augustus 2006 vond de Paradiso Pitch plaats, de opening van het cultuurpolitieke seizoen tijdens de Uitmarkt in Amsterdam. Het debat werd georganiseerd door Kunsten 92, Paradiso en Kunst van Vooruitzien.

Aan de hand van vier thema’s werden woordvoerders van de politieke partijen in de gelegenheid gesteld om hun visie op kunst en cultuur te geven.

Vier stellingen stonden hierbij centraal:
1. Ruimte: Nederland moet meer ambitie tonen bij het ontwikkelen van groot-stedelijke culturele projecten;
2. Economie: Een vruchtbare relatie tussen cultuur en economie vraagt om forse en duurzame inversteringen;
3. Internationaal: De overheid moet meer investeren om de presen-tatie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en vice versa mogelijk te maken;
4. Onderwijs: Nederland moet zijn jeugd vanaf het eerste schooljaar stelselmatig informeren over en laten deelnemen aan alle vormen van kunst en cultuur.

Deze onderwerpen waren tevens de basis voor het Berenschotrapport naar een aantal buitenlandse best practices, dat in opdracht van genoemde organisaties met steun van het Ministerie van OCW, FAPK en Stichting Mondriaan werd uitgevoerd.

Deelnemers aan het forum waren:
– Hans van Baalen, VVD
– Boris van der Ham, D66
– John Leerdam, PvdA
– Kees Vendrik, GroenLinks
– Fenna Vergeer, SP
– Nicolien van Vroonhoven, CDA

Gespreksleider was Paul Witteman.

Naast bovenstaande thema’s kwam ook o.m. ter sprake of één procent van de Rijksbegroting gereserveerd moet worden voor kunst en cultuur.

SP: ‘Kunnen we dan nu, met de verkiezingsprogramma’s op komst, afspreken dat we één procent van de Rijksbegroting gaan reserveren voor kunst? De SP doet het.’
D66: ‘Wat mij betreft wel.’
PvdA: ‘Eén procent of meer.’
GroenLinks: ‘Ja, zeker.’
VVD: ‘Zeker niet.’
CDA: ‘Zo veel mogelijk…’
Witteman: ‘Zo veel mogelijk, of zo veel mogelijk één procent?’
CDA: ‘Het is onzin om het op één procent vast te leggen.’
Witteman: ‘Voor defensie-uitgaven en ontwikkelingswerk wordt wel een bepaald percentage van de begroting geoormerkt…’
VVD: ‘Daar moeten we ook van af.’
CDA: ‘Uitdrukkelijk niet, dus.’

Tot slot sprak Minister van Cultuur Maria van der Hoeven zich uit over het belang van cultuurspreiding en cultuureducatie en introduceerde zij de culturele chipknip voor het voortgezet onderwijs.

Hieronder vindt u een verslag van de Paradiso Pitch, de inleiding van Kunsten ’92-voorzitter Ad ‘s-Gravesande en de toespraak van minister Van der Hoeven. De Volkskrant publiceerde een artikel over het debat onder de veelzeggende kop Kunst en Cultuur kun je niet googlen. Ook kunt u hier het rapport van adviesbureau Berenschot downloaden. Een videoverslag van de Paradiso Pitch kunt u online bekijken op fabchannel.com.

Verslag Paradiso Pitch 27 augustus 2006
Toespraak minister Van der Hoeven bij Paradiso Pitch
Paradiso Pitch Inleiding Ad sGravesande
Best Practices Berenschot Paradiso Pitch
Volkskrant 28 aug 2006 – Kunst kan je niet Googlen