25 augustus 2006

Kunsten ’92 vraagt om helderheid tijdpad cultuurnotacyclus

Kunsten ’92 vraagt om helderheid aan de minister voor cultuur Maria van der Hoeven over het tijdpad van de a.s. cultuurnotacyclus en zet enkele kritische kanttekeningen bij de antwoorden die gegeven zijn in de brief Verschil Maken van 2 juni 2006.
Brief verschil maken aan v.d. hoeven 25 augustus 2006
Herijking cultuurnotasystematiek – Verschil Maken 2