29 oktober 2006

Tijd voor nieuwe vergezichten voor kunst en cultuur, tijd voor nieuwe stappen, maar doet de politiek daar aan mee?

 Het Kunst en Cultuur verkiezingsdebat, 29 oktober 2006 in het Compagnietheater te Amsterdam. 

Debat onder leiding van Martijn de Greve tussen financieel woordvoerders van de grote partijen, verkiesbare Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers uit de werelden van de kunsten en het bedrijfsleven. Column van Said El Haji.

GAAT DIT WEL GOED?
Uit Den Haag niets nieuws. Met de verkiezingen in aantocht en een nieuw kabinet in zicht wordt het tijd voor goede plannen en nieuwe initiatieven. Tijd voor een inhaalslag. Ook voor kunst en cultuur. Maar van de verkiezingsprogramma’s van de grote politieke partijen had iedereen meer verwacht. Hoe komen we verder dan een aantal goedbedoelde gemeenplaatsen? Wat moet er gebeuren en welke rol moet het nieuwe kabinet hierin spelen? Hoe maken we van een toefje slagroom een deugdelijke taart?

Is Den Haag bereid de komende jaren de ruimte te bieden aan kunst, cultuur en erfgoed die nodig is?

Dit belang strekt verder dan de kunstwereld zelf, daarom spreken zich tijdens het debat zowel vertegenwoordigers uit de politiek en het bedrijfsleven zich uit over de noodzaak van kunst en cultuur.

Kunst is meer dan kunst alleen. Kunst is ook meer dan een economische factor.
Kunst verrijkt de samenleving, verhoogt de kwaliteit ervan en versterkt de sociale cohesie. Kunst biedt perspectief, mogelijkheden tot innovatie, discussie, ontwikkeling en zet aan tot denken. Het wordt tijd voor nieuwe vergezichten, voor nieuwe ambities.

Doet de politiek daar aan mee? Is Den Haag bereid de komende jaren de ruimte te bieden aan kunst, cultuur en erfgoed die nodig is?

Met medewerking van:
Financieel woordvoerders: Stef Blok (VVD), Ferd Crone (PvdA), Frans de Nerée tot Babberich (CDA).
Kamerleden: Jasper van Dijk (SP), Boris van der Ham (D66), Jos van der Lans (Groen Links).|
En: Ferry Houterman (voorzitter MKB Amsterdam), Agnes Jongerius (voorzitter FNV) en Cas Smithuijsen (directeur Boekmanstichting).

Tijd voor een andere manier van denken, maar vooral tijd voor een andere manier van handelen! Tijd voor een nieuwe cultuurpolitiek!

Tijd voor culturele dijkverzwaring!