10 december 2012

Achtergrond informatie Mediadebat Tweede Kamer

Op maandag 10 december debatteert de Tweede Kamer (Commissie OCW/onderdeel Media) over onder andere de Uitwerking regeerakkoord Rutte II onderdeel Media  en de Mediabegroting 2013. Hieronder enkele relevante links:

Agendapunten debat Tweede Kamer.

Brief van staatssecretaris van OCW Sander Dekker aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op dit debat.

Kunsten ’92 wijst staatssecretaris Dekker er in een brief op dat niet alleen het schrappen van het Mediafonds, maar ook overige bezuinigingen op de programmering, voor de cultuursector heel schadelijk zal zijn. Een debat over nut, noodzaak en taken van de publieke omroep, behoort vooraf te gaan aan het nemen van  onomkeerbare besluiten.

Voorafgaand aan het debat over de Mediabegroting heeft de voorzitter van de Tweede Kamercommissie OCW Agnes Wolbert  op maandagochtend 10 december een petitie in ontvangst genomen waarin ruim 8000 ondertekenaars de Tweede Kamer verzoeken het Mediafonds niet op te heffen en maatregelen te treffen om de kwaliteit en vernieuwing van het culturele en journalistieke media-aanbod verder te bevorderen. De Raad voor Cultuur heeft dit pleidooi in een recent advies ondersteund.