10 december 2012

Bijeenkomst ‘Hoe dun wordt de verflaag’ 13 december RMO Leiden

Bijeenkomst ‘Hoe dun wordt de verflaag?’

Direct aansluitend op de ledenvergadering van donderdag 13 december a.s. organiseert Kunsten ’92 een bijeenkomst onder het motto ‘Hoe dun wordt de verflaag?’.

Tijdens deze middag staat Kunsten ’92 stil bij de gebeurtenissen die zich de afgelopen twee jaar in de sector hebben voltrokken. Per discipline hebben wij publicisten en schrijvers gevraagd een beeld te schetsen van de gevolgen van het bezuinigingsbeleid en de crisis. Exacte cijfers volgen in januari wanneer alle besluitvorming is afgerond.
Een greep: Podiumkunsten (met onderverdeling): Robbert van Heuven en Simon van den Berg. Musea: Thessa Syderius. Beeldende Kunst: Sandra Smets. Film: Jos van der Burg. Letteren: Maria Vlaar. Bibliotheken: Ap de Vries. Archieven: Margreet Windhorst. Amateurkunst en cultuureducatie: Thessa Syderius. Erfgoed Monumenten: Nel Viersen. Archeologie: Caroline Leeflang. Creatieve industrie: Paul Rutten. Een samenvatting hiervan  presenteren wij tijdens deze bijeenkomst.

Wij hebben oud-minister van Cultuur Hedy d’Ancona gevraagd om daarna terug te blikken op het kunst- en cultuurbeleid van de afgelopen decennia. Ook licht zij het initiatief ‘Steen in de vijver’ toe. Dit initiatief is naar verluid ‘aan de keukentafel’ van Hedy d’Ancona ontstaan. Een groep bestaande uit Hedy d’Ancona zelf, Steven ten Thije, Chris Keulemans, Jurjen Soeting en Joan Nederlof wilde een inhoudelijk debat over de werkelijke betekenis van kunst voor onze samenleving: ‘Onze stelling is: zonder kunst geen democratie, omdat democratisch samenleven vraagt om een vrije geest en een open blik. Dat is onze inzet voor een nieuw gesprek over de plaats van kunst in het publieke domein’.

Vervolgens gaan wij met Hedy d’Ancona en de zaal kort in gesprek: waar staan wij nu als cultuursector en wat staat ons te doen in de (nabije) toekomst.

U kunt zich hiervoor aanmelden via info@kunsten92.nl

Rijksmuseum van Oudheden Rapenburg 28  2311 EW Leiden
Aanvang ledenvergadering: 15.00 uur Aanvang algemeen openbaar deel: 15.45 uur 
Na afloop bent u van 17.00 tot 18.00 uur welkom op onze Eindejaarsborrel.