12 december 2012

Brief aan Tweede Kamer voor cultuurdebat aanstaande maandag 17 december

Aanstaande maandag 17 december vindt in de Tweede Kamer het debat over de Cultuurbegroting 2013 en de Cultuurnota 2013 – 2016 plaats. Met Gemeenten, Raad voor Cultuur en fondsen heeft Kunsten ’92 al eerder vastgesteld dat essentiële schakels in de culturele keten in het gedrang komen, terwijl de condities voor gezond ondernemerschap deels nog ontbreken. Minister Bussemaker heeft al aangekondigd dat er geen extra geld is om de pijn van alle bezuinigingen in de sector te verzachten.

Kunsten ’92 doet in een brief aan de Tweede Kamer van 10 december jl. toch een dringend beroep op de regering om waar mogelijk ruimte te creëren. Daarbij gaat het niet alleen om geld maar ook om besluitvorming; en dit niet alleen binnen de cultuurbegroting maar ook op andere beleidsterreinen, zoals Media (bijvoorbeeld Mediafonds), Sociale Zaken (bijvoorbeeld uitbreiding Bbz), Financiën (bijvoorbeeld behoud zelfstandigenaftrek) en Onderwijs (bijvoorbeeld CKV  en Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs).
Op het gebied van talentontwikkeling vraagt Kunsten ’92 de regering met klem om meer ruimte te geven aan nieuw talent en onafhankelijke kleinschalige initiatieven. Kunsten ’92 meldt in de brief ook dat uit recent onderzoek is gebleken dat het cultuurbeleid van de afgelopen decennia wel degelijk succesvol is geweest. “Het is wrang dat veel van dit moois nu zo onder druk staat.”

Tijd dus voor een nieuw gesprek met de minister en lagere overheden.

Bijlagen bij brief Kunsten ’92 aan Tweede Kamer:
Motie Peters Azmani
Cultureel ondernemerschap in de knel – belastingmaatregelen Dick Molenaar
Tekst PETITIE Mediafonds moet blijven
Interview Trouw Ton Bevers Effect Kunstsubsidies