13 december 2012

Artikelen Analyse Bezuinigingen | Het beeld van de sector

Om de gevolgen van de bezuinigingen en crisis te analyseren heeft Kunsten ’92 een aantal specialisten uit alle deelsectoren van de cultuursector gevraagd om te onderzoeken hoe het veld er in 2013 voor staat: voor Podiumkunsten (met onderverdeling): Robbert van Heuven en Simon van den Berg | Musea: Thessa Syderius | Beeldende Kunst: Sandra Smets | Film: Jos van der Burg | Letteren: Maria Vlaar | Bibliotheken: Ap de Vries | Archieven: Margreet Windhorst | Amateurkunst en cultuureducatie: Thessa Syderius | Erfgoed Monumenten: Nel Viersen| Archeologie: Caroline Leeflang | E-cultuur: Paul Rutten. De inhoud van de artikelen weerspiegelt de persoonlijke analyse van de auteurs, en is niet noodzakelijkerwijs de mening van Kunsten ’92.

LEES HIER HET “BEELD VAN DE SECTOR” Analyse Bezuinigingen door Kunsten ’92
Een Engelse vertaling van de samenvatting is beschikbaar.

De analyses concentreren zich in de eerste plaats níet op welke instellingen omvallen of dreigen om te vallen (dat is immers vaak nog niet duidelijk), maar op de gevolgen van de vaak op elkaar inwerkende maatregelen op het stelsel als geheel. De bundel is nog niet compleet. Artikelen over de Creatieve industrie, Architectuur en Vormgeving ontbreken nog. Ook is er nog geen artikel over Internationaal Cultuurbeleid. Exacte cijfers volgen in januari wanneer alle besluitvorming is afgerond.

Het zijn aanzetten tot inzicht in de gevolgen voor de sector en ook aanzetten tot actie, voor de cultuursector zelf, voor de politiek en voor bestuurders.