7 december 2012

SCHIEDAM WINNAAR BNG ERFGOEDPRIJS 2012

BNG ERFGOEDPRIJS 2012 OP 10 JANUARI 2013 ALSNOG AAN SCHIEDAM UITGEREIKT
DOOR ANNEMARIE JORRITSMA (burgemeester van Almere en voorzitter VNG)
IN HET HOOFDKANTOOR VAN de Vereniging Nederlandse Gemeenten

_______________________________________________________________________ 

Weersomstandigheden nopen tot afgelasten uitreiking

Juryvoorzitter Arno Brok (burgemeester van Dordrecht) heeft vanmiddag aan wethouder Peter Groeneweg telefonisch meegedeeld

Schiedam is winnaar van de BNG Erfgoedprijs 2012

Schiedam was samen met de Beemster, Hellevoetsluis, Rheden en Winterswijk in de race voor de prijs: deze vijf waren genomineerd uit 34 aanmeldingen uit het hele land.
Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 25.000 euro. Mevrouw A. Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG, zou in de gemeente Westerveld, winnaar van de prijs in 2011, de cheque en bijbehorende oorkonde hebben uitgereikt. Deze feestelijke overhandiging is nu uitgesteld tot 10 januari 2013. Vanwege de afgelasting zijn de genomineerden en winnaar door juryvoorzitter Brok persoonlijk op de hoogte gesteld.

De jury in haar juryrapport over Schiedam:
Het is uitermate knap wat de gemeente Schiedam weet te doen met haar erfgoed. Schiedam gebruikt haar geschiedenis van werkstad, industriestad en jeneverstad als vitaliserende kracht voor de toekomst. De jury prijst Schiedam ook voor haar inzet op de betrokkenheid en input van inwoners en ondernemers. Schiedam doet als gemeente veel moeite om het erfgoed op de kaart te zetten, en dat lukt. Het DNA van de stad komt bovendien terug in de verschillende culturele evenementen, zoals het Jeneverfestival, Brandersfeesten, Scyedam Vaert, Nationale Molendagen, Opera aan de Schie, etc

Voorbeelden van projecten:
De jury vond met name het project Werk aan de Winkel over winkelleegstand erg sterk: hierbij worden de karakteristieken uitgebuit van de zeer kleine winkels, die voor grote ketens vaak onbruikbaar en ongewild zijn. De winkels worden opgeknapt en weer actief gebruikt. Originele en kleinschalige winkelconcepten in een authentieke omgeving kunnen beter overleven als aantrekkelijke winkelgebieden.
Een leegstaand winkelpand gehuurd en omgedoopt tot  Binnenstadsatelier. In de ruimte konden bewoners de plannen voor de binnenstad bekijken en daarop reageren, of ideeën voor de toekomst aandragen.
Schiedam heeft zelfs een eigen gemeentelijk Restauratiefonds voor monumenten èn een goede verankering van haar erfgoed in de structuurvisie.
Er zijn leerplaatsen gekoppeld aan restauraties die door de gemeente worden uitgevoerd.
Jenever is een levend stuk geschiedenis. Er zijn nog veel Schiedamse destillateurs en die hebben een grote verbondenheid met de stad.
Bijzonder is de kindergemeenteraad, waarin onder andere wordt gesproken over de betekenis van de historische binnenstad en de monumenten.

De BNG Erfgoedprijs
De BNG Erfgoedprijs is bedoeld om gemeenten te stimuleren om erfgoed effectief in te zetten in het lokale beleid. Doel van de prijs is dat gemeenten elkaar op dit gebied stimuleren en inspireren. De BNG Erfgoedprijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt en is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, een samenwerkingsverband van een twintigtal erfgoedorganisaties. Hoofdsponsor is met ingang van 2011 Cultuurfonds BNG. In 2010 won de gemeente Dordrecht de eerste Erfgoedprijs en in 2011 de gemeente Westerveld (Dr.).

De jury:
Arno Brok (burgemeester van Dordrecht en secretaris bestuur VNG), voorzitter, Liesbeth van der Pol (DOK architecten en voormalig Rijksbouwmeester), Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Heemschut), Andries Ponsteen (directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland en voorzitter vereniging van erfgoedhuizen OPEN), Paul Spies (directeur Amsterdam Museum) en Jan van de Voorde (plaatsvervangend directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Leest u hier het Juryrapport 2012.