11 december 2018

Afsluiting Europees Erfgoedjaar 2018

 

 

 

 

 

 

 

Op 11 december vond in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam de feestelijke afsluiting van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 plaats. Wethouder Said Kasmi van Rotterdam opende een afwisselend programma met keynotes van schrijver Abdelkader Benali en kunsthistoricus Wim Pijbes, panelgesprekken over verschillende Europese thema’s onder leiding van prof. dr. Hester Dibbits en dr. Marinke Steenhuis, en verhalen van de jonge erfgoedprofessionals die afgelopen juni aan de Europese Youth Summit in Berlijn deelnamen. Ook werden enkele interessante Europese samenwerkingsprojecten op het snijvlak van erfgoed en kunst gedeeld, die na 2018 verdergaan, zoals ‘Heritage Contact Zone’ van Castrum Peregrini en ‘Craft Your Future’ van het Friesland College.

Grenzeloos erfgoed: Toekomstagenda Europees Erfgoed

Een hoogtepunt was de presentatie van de eindpublicatie met daarin een Nederlandse Toekomstagenda Europees Erfgoed, die werd overhandigd aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze publicatie 2018 Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed (<klik) bevat aanbevelingen en initiatieven waardoor de impuls die dit themajaar gaf aan meer Europese samenwerking en afstemming binnen het erfgoedveld vanuit Nederland de komende jaren een duurzaam vervolg kan krijgen. Ook belicht publicatie de maandthema’s van het afgelopen jaar, met per thema verdiepende artikelen, activiteiten en de ‘schijnwerperprojecten’.

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

De Europese Commissie riep, op verzoek van de lidstaten, het Erfgoedjaar uit. Het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed werd geïnitieerd vanuit het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92 in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture. Met veel enthousiasme pakten in het hele land (erfgoed)organisaties het initiatief ‘bottom-up’ op. Er werden meer dan 300 activiteiten georganiseerd, die het erfgoed vierden en die de verbondenheid van ons land en onze geschiedenis met de rest van Europa voor een groot en divers publiek zichtbaar maakten. Talloze vrijwilligers, (erfgoed)organisaties, gemeenten en provincies hebben zich ingezet om van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een succes te maken. Gedurende het jaar zijn vele samenwerkingsverbanden ontstaan, op nationaal en Europees vlak.

Het themajaar raakte ook aan de uitdagingen waar het erfgoed voor staat. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het ‘betwiste’ of ‘beladen’ erfgoed? Met de soms te grote druk op erfgoedlocaties van massatoerisme? Met leegstaand erfgoed, dat vraagt om instandhouding door nieuw gebruik? Met klimaatverandering en de druk op onze infrastructuur, die vragen om ingrepen met oog voor ons cultuurlandschap en erfgoed? En hoe maken we erfgoed werkelijk inclusief? Vraagstukken die in heel Europa spelen en waarbij het belangrijk is gebruik te maken van internationale kennis en ervaring.

1 reactie

  1. Graag zou ik een gedrukt exemplaar ontvangen van de publicatie 2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

    Bij voorbaat dank en hartelijke groet,
    Marc Kocken
    Erfgoed Zeeland

Reacties zijn gesloten.