29 april 2016

Brief over Arbeidsmarktverkenning cultuur

In reactie op de onlangs verschenen Arbeidsmarktverkenning Cultuursector van SER en Raad voor Cultuur hebben Kunsten ’92, Federatie Cultuur, en FNV KIEM een brief geschreven aan minister Bussemaker. De afzenders constateren dat de Arbeidsmarktverkenning wel duidelijk maakt hoe structureel een aantal zwaktes in de arbeidsmarkt van de cultuursector zijn.

Ook toont de Arbeidsmarktverkenning helder aan dat het bezuinigingsbeleid van het vorige kabinet en de doorwerking daarvan op het budget van lokale overheden een zeer drastische bijdrage heeft geleverd aan vermindering van werkgelegenheid en inkomsten. Dit vraagt om een reactie van het huidige kabinet.

In de brief vragen Kunsten ’92, Federatie Cultuur, en FNV KIEM aandacht voor het belang van de volgende punten:
– Gevolgen van wet- en regelgeving in kaart brengen
– Versterking van de inkomenspositie van kunstenaars
– Ruimte voor Proeftuinen
– Duurzame arbeidsmarktontwikkeling
– Code voor vrijwilligers

BRIEF FC FNV KIEM Kunsten 92 Arbeidsmarktverkenning 20 april 2016

 

 

Zie ook:
Eerste reactie van minister Bussemaker op Arbeidsmarktverkenning

en:
Advies van de Raad voor Cultuur inzake Verbetering positie kunstenaar op arbeidsmarkt