15 april 2016

Boekmanlezing en debat

Debat en lezing in het kader van het Holland Festival , georganiseerd door Boekmanstichting, Kunsten ’92Europe by People (EU2016) en European Cultural Foundation.

 

 

 

 

DE CULTURELE DIMENSIE IN DE STAD VAN DE TOEKOMST

Hans Mommaas
(hoogleraar Regional Sustainability Governance aan Tilburg University en algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving) verdedigt in de Boekmanlezing 2016 het belang van kunst en cultuur voor de stad en haar toekomstige inwoners en nieuwkomers, in Nederland en Europa. Steden vormen immers onze draaideur naar de toekomst. Wat is er nodig om die steden leefbaar te houden? Welke rol kunnen kunst en cultuur daarin spelen?

Aansluitend gaat het panel onder leiding van Natasja van den Berg (Tertium) in discussie over de rol van kunst en cultuur in (het denken over) de toekomst van de stad. Is er beleid te maken waarin cultuur en stedelijke ontwikkeling vervlochten zijn? Ook het Europese perspectief zal worden belicht.

Anno 2016 zetten stedelijke ontwikkelaars dikwijls nog teveel in op top down-projecten zoals de smart city. Stadmakers richten zich op kleinschalige, kortdurende bottom up-projecten. In de culturele sector sluiten participatieve initiatieven weliswaar goed aan bij deze kleinschalige projecten, maar vinden zelden aansluiting bij het gesubsidieerde circuit. Hierin wordt vooral gefocust op instituties en gebouwen.

De diverse partijen werken niet samen, maar langs elkaar heen. Wat is ervoor nodig om een dialoog op gang te brengen tussen stedelijke ontwikkelaars en de culturele sector in het belang van de leefbaarheid van de stad van de toekomst?

Panelleden: Hans MommaasKarolina Spaic (ZID Theater), Kristian Koreman (Bureau ZUS, Zones Urbaines Sensibles) en Kajsa Ollongren (wethouder Gemeente Amsterdam, o.a. van Economie en van Cultuur).

Datum: 23 juni 2016
Tijd: 15.30 -17.30 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger te Amsterdam
Tickets: Via Holland Festival