8 april 2016

Brief: neem cultuur op in EU Urban Agenda

Op 30 mei a.s. ondertekenen de Europese ministers die over steden gaan, dus ook onze eigen Minister van BZK Ronald Plasterk, het Pact of Amsterdam. Dit is de vaststelling van de Europese Urban Agenda. Wat betekent dit voor steden?

De Europese Unie richt zich steeds meer op leefbare steden en wat Europese inwoners willen. Nu zo’n 75 procent van de Europeanen in stedelijk gebied woont, kijkt Europa steeds meer naar regionale en lokale overheden als partners in het uitvoeren van EU-beleid. Beleid voor problemen als vergrijzing, klimaatverandering en vervoer is bij uitstek nodig voor steden en daar is de EU zich terdege van bewust.

De Europese Urban Agenda is een nieuwe aanpak voor allerlei Europees beleid met directe gevolgen voor steden en hun inwoners. Er zijn in overleg met Europese steden twaalf thema’s vastgesteld: luchtkwaliteit, migratie en vluchtelingen, woningbouw, armoede in de stad, werkgelegenheid, duurzaam gebruik van grond, circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie, stadsmobiliteit, digitale transitie en innovatief en verantwoordelijk aanbesteden.

De European Cultural Foundation heeft in samenwerking met Kunsten ’92 een brief geschreven aan minister Plasterk om het belang te benadrukken van het opnemen van cultuur en participatieve governance modellen in de EU Urban Agenda.

De brief is ondertekend door een groot aantal organisaties (zie onderaan dit bericht). Belangrijkste argument om cultuur een belangrijke plaats in de Urban Agenda te geven is dat cultuur bijdraagt aan maatschappelijke vernieuwing in steden, zelfrespect geeft aan gemeenschappen, maar ook sterk bijdraagt aan de binding tussen cultureel diverse gemeenschappen. Met het groeiend aantal migranten en vluchtelingen die naar Europa komen, is de behoefte aan cultuur en een informele leeromgeving groter. Het verbindt mensen, creëert een gezamenlijke identiteit en draagt zorg voor een veiligere leefomgeving. Uiteindelijk gaat het om de mensen en gemeenschappen die ons sociale weefsel vormen. De European Cultural Foundation heeft 23 inspirerende modellen en praktijkvoorbeelden verzameld in het Build the City Manifest, dat u hier kunt vinden.

De brief draagt drie concrete voorstellen aan op welke manier cultuur en burgerparticipatie zo effectief mogelijk kunnen worden opgenomen in de Urban Agenda, die wordt vastgesteld in het Pact van Amsterdam op 30 mei. Lees de Nederlandse versie van de brief

 

Ondertekenaars van de brief
European Cultural Foundation
En met de officiële ondersteuning van:
Pakhuis de Zwijger
Agora Europa
Wethouder van cultuur Amersfoort Bertien Houweling
Leeuwarden – Fryslân, Europees culturele hoofdstad 2018
Vereniging van Openbare Bibliotheken
Kunsten ’92 – Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
Connected Action for the Commons – vertegenwoordigd door Culture 2 Commons – Alliance Operation City, Clubture Network, Right to the City – (Kroatië), Les Tetes de l’Art (Frankrijk), Krytyka Polityczna (Polen), Oberliht (Moldavië), Platoniq – Goteo (Spanje) en Subtopia (Zweden)
European Alternatives
Culture Action Europe
Eutropian
Rede DLBC LISBOA
En mede ondersteund door het Europees Economisch en Sociaal Comité, zoals geformuleerd in hun advies