17 maart 2016

GEMEENTE BEESEL WINNAAR BNG BANK ERFGOEDPRIJS 2016

Het Limburgse Beesel heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 gewonnen. Henri Swinkels, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, onthulde dit vanmiddag in Bergen op Zoom. De gemeente ontving, behalve complimenten en lof van de jury, een oorkonde en geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Van de genomineerden Arnhem, Haarlemmermeer, Heerlen en Tiel ontving de gemeente Heerlen een eervolle vermelding.

Prijsuitreiking

De jury wees de gemeente Beesel aan als winnaar omdat werkelijk de gehele gemeenschap betrokken is bij het erfgoed. Het ‘soortelijk erfgoedgewicht’ per inwoner is zeer hoog. Dit is veel breder dan alleen het Drakenspel: er is veel aandacht voor herbestemming, monumenten en archeologie. De gemeente Beesel voert bewust en succesvol beleid om het merk ‘Draak’ en het merk ‘Keramiek’ om te zetten in eigentijdse uitingen.

Heerlen ontving een eervolle vermelding. Heerlen komt uit een achterstand en moet een nieuw verhaal vertellen. Erfgoed en cultuur worden daar actief en bewust voor ingezet. Het verhaal van de ‘Rocky’ onder de steden is gelaagd en kent rafelranden. De gemeente Heerlen vult haar identiteit op inspirerende wijze in, en maakt daarbij positief gebruik van het negatieve verleden.

Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid: de BNG Bank Erfgoedprijs. Bergen op Zoom won in 2014, en was daarom gastgemeente voor de prijsuitreiking van editie 2016.

In Theater De Maagd werden de vijf genomineerden op toepasselijke wijze geprezen om hun erfgoedbeleid: zij werden toegezongen door Jeroen Kant, winnaar van PopMonument 2015, het evenement waarmee Bergen op Zoom vorig jaar de provinciale erfgoedprijs won. Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, mocht het verlossende woord brengen. Hij onthulde dat de prijs naar Beesel ging en de eervolle vermelding naar Heerlen.

Symposium

Voorafgaand aan de prijsuitreiking organiseerde de gemeente en Kunsten ’92 het symposium ‘Levendige binnenstad? Leegstand als kans!’. Meer dan 180 deelnemers kwamen bijeen voor lezingen en excursies over het onderwerp. Voor Bergen op Zoom was dit een mooie gelegenheid om haar prijswinnende erfgoedpraktijk en de uitdagingen voor de toekomst te delen met professionals en geïnteresseerden. Veel binnensteden kampen met een terugloop van winkelaanbod en leegstand. Bergen op Zoom weet, ondanks een toenemende leegstand, haar binnenstad vitaal aantrekkelijk te houden.
Het symposium ging dieper op deze problematiek in, met sprekers als Cees-Jan Pen en Arno Boon. Belangrijkste conclusies: een sterke binnenstad heeft een krachtige lokale, regionale en provinciale overheid nodig, die echt kiest. Profilering met wonen, cultuur, erfgoed, zorg, groen en water is essentieel. Partijen moeten sámen investeren in vernieuwing, die deels juist ook het behoud is van wat er is (bijvoorbeeld van gebouwen, maar ook van de industrie die blijft). Organiseren en professionaliseren vormen de kern.

Het symposium en de prijsuitreiking werden georganiseerd door de gemeente Bergen op Zoom, de provincie Noord-Brabant en het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. BNG Cultuurfonds is hoofdsponsor van de BNG Bank Erfgoedprijs.