9 mei 2011

Besloten ledenbijeenkomst over het advies van de Raad voor Cultuur

Op maandag 9 mei hield Kunsten ’92 in het Lucent Danstheater te Den Haag een besloten ledenbijeenkomst over het op vrijdag 29 april verschenen advies van de Raad voor Cultuur over de inrichting van een kleinere Basisinfrastructuur, een nieuwe rol voor de fondsen en een vermindering van de totale cultuurbegroting met € 200 miljoen. .

Al begin juni wordt de hoofdlijnennotitie van de staatssecretaris verwacht, gebaseerd op dit advies van de Raad voor Cultuur. Op 27 juni wordt dit advies al besproken in de Tweede Kamer.

Daarom organiseerde Kunsten ’92 op maandag 9 mei een ledenbijeenkomst van 15.00 – 17.00 in het Lucent Danstheater in Den Haag over het advies van de Raad voor Cultuur. Doel van de bijeenkomst was om te informeren en een reactie op hoofdlijnen te bespreken. Een aantal mensen is bereid gevonden iets te zeggen over de gevolgen van het advies, in het algemeen of wat betreft hun deelsector.

Zie ook:  acties Kunsten ’92 n.a.v. de ledenvergadering