6 mei 2011

Enorme belangstelling voor BNG-Erfgoed prijs

Vijfendertig Nederlandse gemeenten hopen de BNG-Erfgoedprijs in de wacht te slepen. Zoveel aanmeldingen heeft Kunsten ’92 ontvangen, vanuit het hele land en variërend van zeer kleine gemeente tot hele grote stad. De deadline voor aanmelding was afgelopen maandag 9 mei.

De prijs voor de beste erfgoedgemeente is in 2010 door het Erfgoedplatform* van Kunsten ’92 in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren hun cultuurhistorie effectief in te zetten.

Hoofdsponsor van de prijs is vanaf 2011 het CultuurfondsBNG. De BNG-Erfgoedprijs wordt toegekend aan een gemeente die op bijzondere en opvallende wijze erfgoed in haar beleid een structurele plaats geeft. De Prijs bestaat onder meer uit een bedrag van € 25.000.
De grote belangstelling bewijst dat steeds meer gemeentende lokale cultuurhistorie als belangrijk beleidsterrein zien.

De jury,bestaande uit Arno Brok(burgemeester van Dordrecht), voorzitter; Liesbeth van der Pol (Rijksbouwmeester); Jan van de Voorde (plaatsvervangend directeur Rijksdienstcultureel Erfgoed); Paul Spies(directeur Amsterdam Museum); Andries Ponsteen (directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland, voorzitter vereniging van erfgoedhuizen OPEN); Karel Loeff (directeur Bond Heemschut) gaat de komende weken alle inzendingen beoordelen. Beoordeeld worden onder meer: de inschakeling van burgers (ook de jeugd!), de mate van integraal erfgoedbeleid (ontkokering), innovatie, duurzaamheid, communicatie, samenwerking en andere aspecten.

De BNG-Erfgoedprijs wordt dit najaar uitgereikt.
Alles over de BNG-Erfgoedprijs vindt u op www.bngerfgoedprijs.nl

* Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92wordt gevormd door de volgende organisaties:
OPEN Overleg ProvincialeErfgoedinstellingen Nederland www.openerfgoed.nl
BOEI Nationale Maatschappij tot Behoud,Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed www.boei.nl
LCM Landelijk Contact vanMuseumconsulenten www.museumconsulenten.nl
KVAN Koninklijke Vereniging vanArchivarissen Nederland www.kvan.nl
VOIA Vereniging Ondernemders inArcheologie www.voia.nl
NMV Nederlandse Museumvereniging www.museumvereniging.nl
Bond Heemschut www.heemschut.nl
NCV Nederlands Centrum voorVolkscultuur www.volkscultuur.nl
Gelders Erfgoed www.gelderserfgoed.nl
Gemeentearchief Rotterdam www.gemeentearchief.rotterdam.nl
NvBA Netwerk voor BedrijfsmatigArchiveren www.nvba-info.nl
Vereniging Openbare Bibliotheken www.debibliotheken.nl
Erfgoed Nederland www.erfgoednederland.nl
Erfgoedstem.nl www.erfgoedstem.nl
MCN Mobiele Collectie Nederland www.mobiel-erfgoed.nl
BRAIN Branchevereniging ArchiefinstellingenNederland www.archiefbrain.nl
NVvA Nederlandse Vereniging vanArcheologen www.nvva.info
Nationaal Restauratiefonds www.restauratiefonds.nl
Kunsten ’92 www.kunsten92.nl