12 mei 2011

Loterij voor cultuur: een kans die tijd kost

De VVD wil bij de behandeling van de Wet op de kansspelen in juni in de Tweede Kamer ruimte creëren voor een loterij speciaal voor de cultuur. De VVD wil graag dat de cultuursector minder afhankelijk wordt van overheidsfinanciering en ziet dit als een mogelijkheid. Wanneer een dergelijke loterij zou kunnen worden ingevoerd is nog niet duidelijk.

Kunsten ’92 ondersteunt ieder initiatief dat de schade van de buitensporige bezuinigingen op cultuur zou kunnen beperken. Een dergelijke loterij kan het gat dat deze bezuinigingen slaan uiteraard niet dichten. Dat nu juist regeringspartij VVD met dit plan komt, betekent dat ook die partij zich zorgen maakt over de gevolgen van de bezuinigingen. De realisering van een Cultuurloterij kost echter de nodige tijd. Om onherstelbare schade te voorkomen roept Kunsten ’92 staatssecretaris Zijlstra oprekening te houden met een overbruggingsperiode.