20 december 2010

Podiumkunstenorganisatie dringen aan op teniet doen btw-verhoging

In het regeerakkoord is opgenomen de btw op podiumkunsten te verhogen van 6% naar 19%. Dat besluit is niet alleen zeer onverstandig, maar in de praktijk ook nagenoeg onwerkbaar. Alle voor de podiumkunsten relevante brancheverenigingen dringen er daarom sterk op aan deze maatregel in het nog te houden Constituerend beraad alsnog teniet te doen. De argumenten hiervoor luiden, kort samengevat: De maatregel is a. beleidsmatig onbegrijpelijk en tegenstrijdig, b. bestuurlijk problematisch en niet afgestemd en c. praktisch niet/slecht uitvoerbaar. De brief is ondertekend door de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties, de Vereniging van Vrije Theaterproducenten, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, de Vereniging van Nederlandse Poppodia en -festivals en Vereniging Kunsten ’92.Gezamenlijke brief aan DG financien BTW-verhoging