11 januari 2011

Mecenaat en sponsoring: mogelijkheden en beperkingen

Debat in het MC Theater op 11 januari 2011

Het kabinet Rutte wil kunst en cultuur teruggeven aan de burger: de overheidsfinanciering van culturele instellingen moet drastisch omlaag. Wie wil overleven moet meer geld ‘uit de markt’ en uit particuliere bronnen halen. Publiek wordt een bepalende factor bij de toekenning van subsidies. Dit alles met minder instellingen, met behoud van kwaliteit en geografische spreiding. Hoe realistisch is deze visie? Wat moet anders en wat kan beter? Welke effecten moeten worden vermeden? Wat voor instrumenten zijn daarvoor nodig?

Aan de hand van deze vragen leidde Ruben Maes de discussie en inventariseerde hij de (on)mogelijkheden voor toekomstig cultuurbeleid. Hierbij kwamen onder meer aan het woord:

Julienne Straatman (Straatman Strategisch Advies) Wederkerigheid en gezamenlijk belang in het publieke en private domein
Jonne Verburg (oud-directeur SNS Reaalfonds) Fondsenwerving in een vechtmarkt
Renée Steenbergen (Bureau Renée Steenbergen) Kansen en beperkingen van het mecenaat.

Zie ook het Kunsten ’92 Magazine #43 van december 2010 Tussen onbetrouwbare overheid en moeizaam mecenaat .

Verslag K92 debat Mecenaat en sponsoring – 11 januari 2011