18 oktober 2022

Brief taskforce: energiepakket voor cultuur dringend nodig

De economische impact van de energiecrisis, de hoge inflatie, een ‘na-ijlende’ coronacrisis en arbeidsmarkt-problematiek raken ook de culturele en creatieve sector hard. Deze factoren stapelen zich op tot een bedreiging van formaat voor de cultuursector. Tot op heden heeft de overheid maatregelen genomen om de stijgende energiekosten voor huishoudens en bedrijven op te vangen.

In een brief (dd. 18 oktober 2022) doet de Taskforce culturele en creatieve sector een dringend beroep op het kabinet om, naast het MKB en huishoudens, ook vitale maatschappelijke en culturele sectoren adequaat en onvervaard toegang tot ondersteuning te geven. Met name voor de vele gemeentelijk ondersteunde culturele organisaties is een robuust steunpakket nodig om deze crisis te doorstaan. Wij hopen ook dat daarover op de kortst mogelijke termijn helderheid kan worden verschaft zodat de sector zich hierop adequaat kan voorbereiden.  

Op basis van verkennende onderzoeken in de diverse branches binnen de cultuursector blijkt dat de stijgende energieprijzen de continuïteit en het voortbestaan van de keten van culturele organisaties, bedrijven, producenten en makers in groot gevaar brengen. De Taskforce culturele en creatieve sector stelt vast dat het aanbod van en toegang tot het culturele aanbod in het geding zijn.

LEES HIER DE BRIEF