24 oktober 2022

Definitief geen verlenging cultuurnotaperiode

Vorige week kwam er eindelijk definitief antwoord op de vraag of de cultuurnotaperiode zal worden verlengd. In de Kamerbrief erkent staatssecretaris van cultuur en media Gunay Uslu de noodzaak voor rust en ruimte. Een verlenging voor de komende periode zal er naar uitgebreid onderzoek niet komen, maar de staatssecretaris wil de sector tegemoet komen door een relatief eenvoudige aanvraagronde voor de periode 2025 – 2028. Samen met de Raad voor Cultuur gaat de staatssecretaris kijken naar vereenvoudiging van de procedure. Daarnaast wil de staatssecretaris het bestel kritisch tegen het licht houden. De sector zelf, andere overheden en de Raad zullen nauw worden betrokken bij de vernieuwing van het bestel. Lees de hele brief hier.

Dat er nu een definitief besluit ligt is goed, het geeft helderheid en houvast. Rust en ruimte als uitgangspunt daarbij is essentieel. De crux zit hem in de uitwerking van het besluit. Kunsten ’92 spreekt op dit moment met verschillende partijen binnen onze sector om goed zicht te krijgen op de effecten van deze beslissing.

Begin november verwachten we bovendien de brief van de staatssecretaris met de uitwerking van het bedrag van € 170 miljoen, dat in het regeerakkoord is toegevoegd aan de cultuurbegroting. Die brief zal hopelijk meer helderheid verschaffen over zowel de financiële uitwerking als de achterliggende beleidsbeweegredenen.

Tijdens het aankomende cultuurdebat in de Tweede Kamer (WGO-cultuur) op 14 november a.s. zal zowel de beslissing over de cultuurnotaperiode als de uitwerking van de € 170 miljoen aan de orde komen.

In aanloop naar het Kamerdebat gaan wij in gesprek met de Kamerleden over de randvoorwaarden voor de betrokkenheid van de sector bij de vereenvoudiging van de procedure. Ook gaan we met OCW en de Raad voor Cultuur overleggen om er zeker van te zijn dat vereenvoudiging geen onbedoelde negatieve consequenties met zich meebrengt. En dat tegelijkertijd de mogelijkheid van grondige herziening van het bestel op langere termijn niet uit het oog wordt verloren. Hier nemen we uiteraard onze leden in mee, bijvoorbeeld bij de aankomende ALV op 30 november a.s.

 We houden jullie op de hoogte, en horen altijd ook graag de mening van onze leden en vrienden.