3 november 2022

BNG Bank Erfgoedprijs: de deadline voor aanmelden nadert!

Gemeenten, meldt u tot uiterlijk vrijdag 25 november aan om kans te maken om genomineerde of winnaar te worden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2023. De geldprijs van € 25.000 gaat naar de gemeente die het beste met zijn erfgoed omgaat en daar op inspirerende wijze zijn inwoners bij betrekt. BNG Cultuurfonds is hoofdsponsor.

Elke gemeente kan meedingen naar de BNG Bank Erfgoedprijs 2023, die wordt georganiseerd door het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. Met deze prijs willen we goede voorbeelden delen en andere gemeenten inspireren.

Thema 2023: Groen erfgoed
Ook dit jaar wordt weer gewerkt met een thema: Groen erfgoed. Dat is de verzamelnaam voor historische groen-aanleggen zoals tuinen, parken, woonwijken, verdedigingswerken, cultuurlandschappen, begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Groen erfgoed vormt een integraal onderdeel van onze landschappen en leefomgeving. Tijdens de lockdowns zijn we ons als samenleving nóg meer bewust geworden van de intrinsieke waarde van deze historische plekken. Groen erfgoed staat onder toenemende druk vanwege klimaatverandering, die problemen zoals bodemdaling, droogte en overstromingen met zich meebrengt. Hoe wordt groen erfgoed – getuige de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur – binnen gemeenten gewaarborgd en bewaard, en hoe geeft het vorm aan de toekomst van onze gemeenten?

Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden, maar het is ook mogelijk om als organisatie of als persoon een gemeente voor te dragen. De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 25 november aanstaande.
Lees hier meer over het thema en meldt u via de onderstaande knop aan: