6 mei 2013

Brief over budget voor Creatief Europa

Op 14 mei a.s. vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats voor de OJCS (Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport)-raad. Dit overleg in de Tweede Kamer dient ter voorbereiding op de vergadering van alle EU-ministers van Cultuur (onder wie dus ook onze minister van OCW Jet Bussemaker) op 16 en 17 mei 2013 in Brussel: zij zullen dan een oordeel zullen vellen over het budget van Creatief Europa, het nieuwe EU-programma voor cultuur en media 2014-2020. De Europese Commissie heeft namelijk een voorstel gedaan om flink te snijden in dit budget (van €1,8 miljard naar €1,29 miljard), waardoor de culturele en creatieve sector flinke schade kan oplopen.

In een brief hebben European Cultural Foundation, Kunsten ’92, Cultuur-Ondernemen, Eurosonic Noorderslag, Buma Cultuur  en Triodos Bank aan de Nederlandse cultuurwoordvoerders uitgelegd waarom het zo belangrijk is om het budget van Creatief Europa in stand te houden.

Creatief Europa is essentieel voor het bevorderen van ondernemerschap en innovatie in de culturele en creatieve sector in Europa, net zoals we dat in Nederland doen via de programma’s voor de creatieve industrie als topsector en het ondernemerschapsprogramma voor de culturele sector van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om concurrerend te zijn op een internationale markt.

De intentie om dit budget terug te schroeven wordt overigens niet gedeeld door het Europees Parlement.

Lees hier de briefAO OJCS-raad 14 mei 2013 – Creatief Europa