31 mei 2010

CPB doorrekeningen laten zien dat VVD kwart tot de helft wil korten op kunst

Kunsten ’92 signaleert:

De VVD wil een kwart tot de helft van ons kunstaanbod laten verdwijnen
Uit de CPB doorberekening van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat de VVD € 200* miljoen wil bezuinigen op de cultuurbegroting. Aangezien musea en monumenten niet zomaar kunnen worden opgeheven en erfgoed door de politici nog enigszins wordt gekoesterd, is het aannemelijk dat de kunstsector dit bedrag moet inleveren. Dan zal daar sprake zijn van een bezuiniging van zo’n 50%. De VVD doet dit onder het mom kunst en cultuur ‘terug te willen geven aan de burger’. De sector zou meer geld moeten genereren uit kaartverkoop, sponsoring en giften. In deze periode van economische neergang is dat een onmogelijke opgave.

Kleinere linkse partijen investeren in kunst en cultuur, Cohen belooft niet te bezuinigen
Ook het CDA, en de kleine christelijke partijen bezuinigen op kunst en cultuur. De PVV spant de kroon met het totaal wegbezuinigen van het hele kunstenbudget.

Het PvdA-programma is niet expliciet, maar sluit bezuinigingen niet uit. LijsttrekkerJob Cohen heeft afgelopen zondag in Buitenhof echter gezegd niet te bezuinigen op cultuur. Kunsten ’92 wil hem daaraan houden. SP en Groen Links willen wèl investeren in kunst en cultuur, met respectievelijk € 100 en € 200 miljoen. D66 wil het beschikbare budget in stand houden.

Driedubbele valkuil dreigt
Als gevolg van de recessie worden culturele instellingen geconfronteerd met het wegvallen van sponsoring, teruglopende kaartverkoop, lagere bijdragen van particuliere fondsen en minder inkomsten uit buitenlandse tournees. De sector heeft in de afgelopen jaren met heel veel inzet aan efficiency en het binnenhalen van andersoortige inkomsten gewerkt. Als bovenop deze terugloop aan inkomsten ook nog eens kortingen van gemeenten, provincie en rijk komen, zullen vele instellingen zo drastisch moeten bezuinigen dat hun existentie ter discussie komt te staan. Een aantal instellingen zal gedecimeerd worden of zelfs de deuren moeten sluiten. Ook vrije producenten en meer populaire genres zullen hierdoor worden getroffen, omdat die weliswaar zonder subsidie werken, maar wel gebruik maken van gesubsidieerde faciliteiten.

Politici wekken niet de indruk zich te realiseren wat de gevolgen zullen zijn. Zo wil de gemeente Den Haag bijna 25% op cultuur bezuinigen en toch Culturele Hoofdstad van Europa worden in 2018! Alsof dat zonder kunst en kunstenaars kan.

Politiek moet de regie nemen en investeren waar nodig
De culturele sector is niet blind voor de maatschappelijke druk op budgetten, en zal zelf de huidige terugloop aan derde-inkomsten (als gevolg van de crisis) oplossen door verdere efficiency en samenwerking met andere instellingen.

Vrijwel alle partijen wijzen in hun verkiezingsprogramma’s op het grote belang van kunst en cultuur voor de samenleving en benoemen cultuureducatie tot speerpunt van hun beleid. Kunsten ’92 vindt dat daar dan ook een heldere visie op kunst en cultuur bij hoort en investeringen waar nodig. Nu dreigt de sector in een vrije val terecht te komen. In een tijd waarin de media en beeldcultuur zo centraal staan is de publieke taak van de overheid voor kunst en cultuur meer dan ooit van belang. Brede toegang tot media, kunst en cultuur, èn goed onderwijs daarin, zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling van de democratie. Het zijn de overheden die (inter)nationale topkwaliteit, ontwikkeling van talent, innovatie en brede toegankelijkheid en moeten garanderen.

 

———————

*In de Volkskrant van 1 juni laat Marc Harbers, cultuurwoordvoerder voor de VVD, weten dat de VVD voornemens is € 170 miljoen te bezuinigen op cultuur en dit bedrag ook betrekking heeft op de musea.

Cultuur in de CPB doorrekeningen mei 2010