23 april 2012

Creatief Europa en Nederland: kansen zien en grijpen

Cruciaal commissieoverleg Tweede Kamer 26 april & Stakeholders meeting Creatief Europa op 25 april

Donderdag 26 april komt de Tweede Kamer commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) samen. Daar wordt dan ook de Nederlandse positie ten opzichte van het Creatief Europa voorstel, het nieuwe EU cultuur- en mediaprogramma 2014-2020, bepaald. Op 10 en 11 mei, tijdens de bijeenkomst van de EU ministers voor Cultuur zal Staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra in Brussel het Nederlands standpunt uitdragen. 
Omdat 26 april een cruciaal moment is op de politieke agenda, organiseren de European Cultural Foundation (ECF), Kunsten ’92 en MEDIA Desk Nederland op 25 april een stakeholdersmeeting om de Tweede Kamer commissie OCW zo goed mogelijk te informeren over het belang dat Creatief Europa voor de Nederlandse culturele en audiovisuele sector heeft. Sprekers zijn onder andere Charles Esche (directeur Van Abbemuseum), Claudia Landsberger (hoofd EYE International, EYE Film Instituut Nederland), Eric Holterhues (hoofd kunst en cultuur, Triodos Bank) en Joost Heinsius (manager kennis en innovatie, Cultuur-Ondernemen). De organisatoren van de stakeholdersmeeting Creatief Europa willen de kansen uit het Creatief Europa voorstel boven water halen. Om zo duidelijk te maken waarom het voor Nederland loont zich in te zetten voor cultuur en media op Europees niveau.

Zie volledig Persbericht over Final Europe en Stakeholdersmeeting