2 mei 2012

Collectieve oproep óók BTW-verhoging beeldende kunst terug te schroeven

In een brief aan de leden van de Tweede Kamer verzoeken Kunsten ’92, de Federatie Cultuur en organisaties van beeldend kunstenaars de BTW-verhoging op de beeldende kunsten terug te schroeven. In de brief worden de Kamerleden geïnformeerd over de huidige stand van zaken in de markt voor beeldende kunst en over het negatieve effect van de BTW-verhoging hierop.  Dit geldt zowel voor de inkomenspositie van beeldend kunstenaars als voor de concurrentiepositie en rentabiliteit van galeries ten opzichte van omliggende landen, waar lagere tarieven worden gehanteerd. Daarbovenop dreigt nu een tweede BTW-verhoging te volgen binnen anderhalf jaar tijd, aangezien een verhoging van het algemene BTW-tarief (van 19 % naar 21 %) aanstaande is. Reden om aandacht te vragen voor deze contraproductieve maatregel, die ondernemerschap in tijden van economische recessie ernstig frustreert.

De collectieve oproep is ondertekend door:

Kunsten ’92
De Zaak Nu – belangenvereniging voor presentatie-instellingen
de Nederlandse Museumvereniging (NMV)
de Nederlandse Galerie Associatie (NGA)
Federatie Cultuur – De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur
Platform Beeldende Kunst- een platform van individuele kunstenaars en ontwerpers, zelfstandig werkende curatoren en critici, en andere onafhankelijke professionals werkzaam in de kunstwereld.
Schuilen in het Rijks Actiegroep
Edo Dijksterhuis, directeur Art Amsterdam
Fons Hof, Directeur Art Rotterdam

Zie en onderteken ook de petitie: BTW voor beeldende kunst moet terug naar 6% op petities.nl

Gezamenlijke brief btw-verhoging Beeldende Kunst