10 september 2008

In debat met de commissie muziek van het NFPK+

Op woensdag 10 september 2008 organiseerde Kunsten ’92 een openbaar debat met een delegatie van de Commissie Muziek van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ in de BAM-zaal van het Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam, toegankelijk voor betrokkenen, getroffenen en geïnteresseerden .

Namens het fonds waren aanwezig: George Lawson, directeur-bestuurder;  Henriëtte Post, secretaris Muziek; Roland Kieft, voorzitter Commissie Muziek;  Erwin Roebroeks, lid Commissie Muziek.
Lennart Booij, programmamaker en ondernemer, verzorgde de leiding van het debat.

De subsidiebeslissingen voor vierjarige subsidies van de commissie Muziek van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ hebben veel onrust veroorzaakt. Met name de hedendaags gecomponeerde, jazz- en wereldmuziek komen er slecht vanaf. De laatste twee genres zien de subsidies teruglopen met respectievelijk 15% en 45%. Bij de hedendaagse muziek vallen rake klappen, ondermeer bij het Ives ensemble, ASKO| Schönberg het Nederlands Kamerkoor, Ensemble MAE en De Volharding. Een groot gedeelte van het vrijgekomen geld is vervolgens niet ingezet voor de ensembles, maar ter beschikking gesteld voor festivals en de sector muziektheater.

Tegen deze achtergrond heeft Kunsten ’92 de commissie Muziek van het NFPK+ gevraagd zich in het openbaar te verantwoorden. In zijn inleiding laat Ad ’s-Gravesande, voorzitter van Kunsten ’92, weten dat het fonds wel enkele voorwaarden heeft gesteld, waaronder dat de gespreksleiding in handen zou liggen van een onafhankelijk voorzitter. Lennart Booij zal deze rol vervullen en benadrukt zijn onafhankelijkheid nog eens tijdens zijn introductie. Namens het fonds zijn George Lawson (voorzitter Raad van Bestuur), Roland Kieft (voorzitter commissie Muziek), Erwin Roebroeks (lid commissie Muziek) en Henriëtte Post (secretaris commissie Muziek) bereid gevonden toelichting te geven op de procedure en criteria die gehanteerd zijn door de commissie.

Verslag in debat met het NFPK – 10 september 2008 Muziekgebouw aan ‘t IJ