11 december 2014

Debat tijdens Eurosonic | Noorderslag

KUNST CONNECTED NOORD-NEDERLAND

LEES HIER HET VERSLAG

Zaterdag 17 januari 2015
12.30- 14.30 uur INLOOP VANAF 12 UUR
Tijdens Eurosonic | Noorderslag
KLEINE ZAAL | DE OOSTERPOORT  Trompsingel 27   Groningen

De wereld ligt voor ons open, we brengen steeds meer tijd door op het internet, we zijn individueler dan ooit en we worden ouder. Wat betekent dat, wat zijn de maatschappelijke opgaven voor het Noorden? Tijdens deze bijeenkomst, geïnspireerd op de Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur, onderzoeken we in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen de verbindende kracht van kunst en cultuur in de samenleving. Hoe speelt de cultuursector hierop in en waar is versterking nodig? Welke verantwoordelijkheid hebben Rijk, provincie en gemeenten? Welke visie hebben de verschillende politieke partijen hierop?


Bijeenkomst onder leiding van Thomas van Dalen

 

DEEL 1: DE CULTUURAGENDA
Inleidingen en presentaties door o.a.:
Max van den Berg, Commissaris van de Koning in Groningen
Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur
Aandacht voor het pamflet ‘Energie voor de regio’ door David van Griethuysen (Het Houten Huis) en Gitta op den Akker (Museum Nienoord)
Praktijkcases door Marcel Mandos, artistiek directeur Noord Nederlands Orkest; Jan Pier Brands, directeur nieuwe poppodium Leeuwarden; Marga Kroodsma, directeur Jonge Harten Festival Groningen; Dorothea van der Meulen, dean Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen).

 

DEEL 2: POLITICI AAN HET WOORD
Debat met o.a.:

Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur
Cultuurwoordvoerders uit de Tweede Kamer: Arno Rutte (VVD), Jasper van Dijk (SP), Jacques Monasch (PvdA)
Wethouders: Groningen: Paul de Rook en Leeuwarden: Sjoerd Feitsma
Gedeputeerden (o.a. Bote Wilpstra en Rein Munniksma) en kandidaat-Statenleden


AANMELDEN VIA INFO@KUNSTEN92.NL

 

“KUNST CONNECTED NOORD-NEDERLAND” wordt georganiseerd door de Gemeente Groningen, de Raad voor Cultuur en Kunsten ’92 in samenwerking met Eurosonic | Noorderslag en de Hanzehogeschool Groningen.