12 januari 2015

Tweede Kamerdebat 15 januari 2015

Op donderdag 15 januari 2015 bespreekt de Tweede Kamer de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de Cultuurnota 2017 – 2020.

Kunsten ’92 vindt dat er in de adviesaanvraag meer  aandacht moet zijn voor de gevolgen van alle structuurveranderingen en bezuinigingen die begin 2013 zijn doorgevoerd in de culturele sector.

Ondanks het feit dat het publiek de weg naar musea, festivals en podia steeds beter weet te vinden, en het innovatieve karakter van de creatieve sector volop in de belangstelling staat, zien zowel de Raad voor Cultuur, de minister, als de sector zelf dat de buitenkant van het bouwwerk er misschien nog glanzend uitziet, maar dat de fundamenten zijn aangetast. 

De Raad voor Cultuur kan niet adviseren over de volgende beleidsperiode zonder de huidige periode te hebben geëvalueerd. Waar gaat het goed, waar zitten zwakke plekken en waar moeten fundamenten worden versterkt?  De minister constateert zelf ook dat instellingen zichzelf uithollen. Op het gebied van talentontwikkeling zijn structurele maatregelen nodig. Kunsten ’92 wijst er op dat de sector er bij gelijkblijvend budget op achteruit gaat, onder meer doordat  incidentele middelen uit bestemmingsreserves en frictiekosten straks wegvallen (bij elkaar ongeveer  € 65 miljoen). 

De minister vindt het belangrijk dat kunst en cultuur de ruimte krijgen om meer dan voorheen een eigen profiel te ontwikkelen en om te innoveren. Kunsten ’92 vindt dat ook en gaat ervan uit dat de cultuursector daar dan ook daadwerkelijk de ruimte voor krijgt.

Lees hier onze brief:

Reactie Kunsten92 dd 12 jan 2015 Adviesaanvraag Raad

Lees de conceptadviesaanvraag van minister Bussemaker aan de Raad voor Cultuur:

concept-adviesaanvraag-toekomst-cultuurbeleid-en-basisinfrastructuur-2017-2020 (4)

Agenda Tweede Kamerdebat 15 januari 2015