13 januari 2016

DEBAT De nieuwe generatie over het cultuurbeleid van morgen

Verslag Debat Nieuwe Generatie

Statement en Toespraak Jan Zoet


Dinsdag 26 januari 2016
15.30 uur tot 17.00 uur
Tivoli Vredenburg   Vredenburgkade 11  3511 WC Utrecht 

Hoe werkt een nieuwe generatie Nederlandse makers/kunstenaars, producenten en bemiddelaars in deze snel veranderende wereld? Wat betekenen de ‘nieuwe omstandigheden’ voor de cultuursector? Op welke manier voelt deze generatie zich betrokken bij cultuurbeleid op landelijk, provinciaal, stedelijk niveau

Debat onder leiding van Ann Demeester
Panelleden: Anne Breure (Het Veem Theater), Nathalie Hartjes (Showroom MAMA), Lennard Dost (Nieuwe Vide), Floris Kruidenberg (1646 Den Haag), Zippora Elders (FOAM), Yuri Veerman (Platform BK), Naomi Velissariou(theatermaker)

Voorafgaand aan het debat wordt een statement uitgesproken door Jan Zoet (directeur De Theaterschool, Amsterdam), die op de Algemene Ledenvergadering van Kunsten ’92 (vlak voor dit debat) wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van Kunsten ’92.

U kunt zich hiervoor aanmelden via info@kunsten92.nl o.v.v. Debat Utrecht
Leden van Kunsten ’92, die zich al hebben aangemeld voor de hieraan voorafgaande ledenvergadering (aanvang 15.00 uur), hoeven zich niet nogmaals aan te melden.


Dit debat vormt onderdeel van een aantal discussiebijeenkomsten in het hele land, die Kunsten ‘92 in de komende periode belegt. We willen aandacht besteden aan de cultuurnota 2017-2020 en de Cultuuragenda voor de toekomst; doel van de bijeenkomsten is om deze agenda en de daarbij horende lobbystrategie scherp te stellen. Kijk voor de andere data in onze agenda