23 februari 2022

Erfgoedpamflet Gemeenteraadsverkiezingen 2022

GEZAMENLIJKE OPROEP ERFGOEDORGANISATIES AAN GEMEENTELIJKE POLITIEK

Benut de kansen die erfgoed biedt!

Vandaag ontvangen alle gemeenten in Nederland een pamflet om erfgoed te verankeren in de nieuwe gemeentelijke collegeakkoorden die na de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart worden opgesteld. Hiermee wil het gezamenlijke erfgoedveld alle nieuwe en zittende gemeenteraadsleden en wethouders opnieuw inspireren om de kansen die erfgoed biedt te benutten.

Dit pamflet laat gemeentelijke politici zien welke rol erfgoed kan spelen bij de grote uitdagingen die ook in de komende bestuursperiode op gemeenten afkomen. Zoals de aanpak van de klimaatcrisis, de verduurzaming van onze samenleving en de woningopgave. Erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners, aan economische innovatie en aan een interessant leef­ en vestigingsklimaat.

Het pamflet is een initiatief van drie koepelorganisaties en twee onderwijsinstellingen uit het erfgoedveld: Erfgoedplatform van Kunsten ’92, Federatie Instandhouding Monumenten, GA-Platform Restauratie, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en de Erfgoed Academie. Gezamenlijk geven deze organisaties met zes oproepen aan waar die kansen voor erfgoed liggen en hoe die te verzilveren zijn. Inspirerende voorbeelden en instrumenten helpen daarbij.

Bekijk het pamflet op de website: erfgoedpamflet.nl