27 september 2017

2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Dat is het Nederlandse thema van 2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, dat door de Europese commissie is uitgeroepen. Met het Jaar besteden alle Europese landen aandacht aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa.

In Nederland hebben DutchCulture en het Erfgoedplatform van Kunsten `92 een projectteam Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed samengesteld, dat samen met een groot aantal erfgoedorganisaties het themajaar vormgeeft in een nationaal programma. Doel is onder meer internationale kennisuitwisseling en Europese netwerkvorming voor het erfgoedveld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is op Europees niveau betrokken bij de organisatie van het Jaar.

Op donderdag 21 september vond een drukbezochte ‘warming up’ voor het Europese erfgoedjaar plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Door middel van presentaties en interactieve sessies werden erfgoed- en andere culturele organisaties geïnformeerd over het programma en over de mogelijkheden om mee te doen. Men kreeg een eerste blik op de website https://www.europeeserfgoedjaar.nl/, die bijna helemaal gereed is. Op de site is nu al informatie te vinden over:

PROGRAMMA
Grote landelijke evenementen, zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis, de Nationale Museumweek en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa zullen in hun programma’s het thema Europa belichten. Daarnaast staat maandelijks een erfgoedthema centraal – waarin de relatie met Europa voor het voetlicht wordt gebracht – met per thema aandacht voor een bijzonder project , een zogenaamd schijnwerperproject. Lees meer.

MEEDOEN
Op de volgende manieren kunt u aanhaken bij het Europese Erfgoedjaar:
Inhoud: door in eigen activiteiten een duidelijk inhoudelijk accent te leggen op de link met Europa en dit ook zo te communiceren
Agenda: door uw Europa-activiteiten te vermelden in de agenda van de website
Communicatie: door themajaar-huisstijl-elementen zoals logo, hashtag en slogan in te zetten in uw eigen communicatie en via uw eigen communicatiekanalen. De toolkit is binnenkort beschikbaar.
Delen: door vanaf deze website foto’s en video’s te delen via uw eigen communicatiekanalen
Promotie: Door deze website onder de aandacht te brengen van uw eigen achterban. Lees meer.

FONDSEN
Organisaties die evenementen willen organiseren binnen het Jaar kunnen gebruik maken van een aantal fondsen: Creative Europe, Mondriaanfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Lees meer.