15 juli 2021

Extra steun evenementen en uitslagen moties

135 miljoen extra voor ondersteuning van de evenementensector

Het kabinet stelt meer geld beschikbaar voor ondernemers die een evenement moeten afblazen vanwege de coronamaatregelen. De bestaande Garantieregeling Evenementen wordt daarom op een aantal punten uitgebreid. Zo gaat het maximale subsidiebedrag van 80% naar 100% van de gemaakte kosten, verlengt het kabinet de termijn om een aanvraag in te dienen, en vallen kosten die gemaakt zijn voor artiesten van buiten de EU ook onder de regeling. Daarnaast kijkt de overheid naar een gerichte oplossing voor ondernemers die tussen wal en schip dreigen te vallen. Met de uitbreidingen is een bedrag gemoeid van 135 miljoen euro. Het subsidieplafond van de garantieregeling wordt verhoogd tot 450 miljoen euro, dat was 385 miljoen euro. De kosten voor het bieden van gerichte oplossingen worden op 80 miljoen euro geschat.
Lees meer.

Uitslagen stemmingen over moties in Coronadebat 14 juli 2021

Het debat gisteren over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, waarvoor de Tweede Kamer terug was gekomen van reces, duurde tot laat in de avond.

Lees hier ons nieuwsbericht dat zich beperkt tot de aangenomen of aangehouden moties die betrekking hebben op de culturele en creatieve sector, in het bijzonder de evenementen-, concert- en festivalbranche.

De Taskforce culturele en creatieve sector gaat in overleg met ambtenaren en minister om de implementatie van de moties te bewaken.

Lees hier het verslag van het Tweede Kamerdebat en hier alle moties die tijdens het debat zijn ingediend.