2 augustus 2021

Streep door ongeplaceerde binnenconcerten en -voorstellingen in augustus

Niet onverwacht maar toch een dreun. De gevolgen van het kabinetsbesluit van maandag 2 augustus zijn groot voor de cultuursector: alle ongeplaceerde concerten en voorstellingen die binnen plaats zouden vinden gaan tot 1 september a.s. niet door. Lees hier het volledige bericht op de site van de Rijksoverheid.

Het is fijn dat er nu duidelijkheid is, want de voorbereidingen van deze activiteiten waren – tussen hoop en vrees – toch in volle gang. De financiële en mentale klap voor artiesten, (freelance) werkenden en culturele instellingen is niettemin groot. De langverwachte herstart van het seizoen wordt opnieuw uitgesteld.

De Taskforce culturele en creatieve sector overlegt met de minister van OCW over de gevolgen de nieuwe maatregelen. Subiete uitvoering is nodig van de aanvullende garantieregeling (ATE) voor festivals die niet onder de garantieregeling vallen, inclusief ruimte voor het nakomen van verplichtingen aan makers, leveranciers en zzp’ers in de keten. Ook dringt de taskforce aan op compensatie voor artiesten, werkenden en organisaties die getroffen worden door de afgelasting van het binnenprogramma als gevolg van deze nieuwe maatregel.

De zoveelste derving van inkomsten voor werkenden in de culturele en creatieve sector baart de taskforce grote zorgen. Leegloop van geschoold personeel – technici, crews, productiemedewerkers en uitvoerenden – dreigt. De sector heeft een herstelplan van Marshallachtige proporties nodig om deze crisis het hoofd te bieden.