17 augustus 2021

Brief taskforce aan Kamer voor coronadebat 18 augustus 2021

Het kabinetsbesluit van 13 augustus jl. om de huidige beperkende maatregelen ten aanzien van evenementen, festivals, concerten en voorstellingen te continueren tot 20 september a.s. (en voor de nachtcultuur tot minstens begin november) heeft in de culturele een creatieve sector geleid tot verbazing, ongenoegen en toenemende onzekerheid.

Met het besluit gaat er een definitieve streep door het zomerseizoen, en voor poppodia is er nog steeds geen ruimte om ’s nachts te programmeren. Weer worden tienduizenden werkenden en vrijwilligers in de sector tot het uiterste beproefd omdat zij nog altijd niet aan de slag mogen. Jongeren, een belangrijke doelgroep voor dit culturele aanbod, wordt opnieuw het broodnodige perspectief op ontspanning en welzijn ontnomen.

De Taskforce culturele en creatieve sector benadrukt in een brief voor het aankomende coronadebat op 18 augustus nogmaals dat juist de culturele en creatieve sector vanaf de eerste lockdown vorig jaar heeft laten zien dat met zorgvuldig ontwikkelde protocollen veilig bezoekers kunnen worden ontvangen. De adviezen van Fieldlab Evenementen hebben bovendien aangetoond onder welke voorwaarden verschillende typen activiteiten veilig plaats kunnen vinden. Deze adviezen zijn niet opgevolgd.

De taskforce wijst nadrukkelijk op de noodzaak om de toegezegde financiële compensatie van de aangegane verplichtingen tegenover organisaties, artiesten, werkenden (met oog voor de duizenden betrokken zzp’ers), en andere opdrachtnemers na te komen en daar op zeer korte termijn helderheid over te verschaffen. Bijzondere aandacht daarbij verdienen de relatief kleinschalige festivals, die primair buiten de boot dreigden te vallen van de Garantieregeling Evenementen (TRSEC).

De taskforce dringt aan op:

(1) snelle duidelijkheid van het kabinet over de (her)openingscenario’s

(2) het handhaven van specifieke ondersteuning met daarbij als harde voorwaarde dat alle aangegane verplichtingen, nodig voor de opstart van het seizoen, kunnen worden nagekomen.

De taskforce herhaalt de oproep aan de kamer van 11 juli jl. voor meer duidelijkheid en extra steun. Die is nodig voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 en voor de gehele culturele en creatieve sector.

Er is onzekerheid over herstart, er is heel veel onzichtbare (inkomens)schade bij de werkenden – in het bijzonder zzp’ers – en er moet nog veel gebeuren om herstel en transitie naar een nog weerbaardere en vitale sector mogelijk te maken.

Lees de volledige brief van de Taskforce hier.