25 maart 2013

Gemeentelijke Erfgoedagenda: ‘Goud in handen’

Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een praktische beleidsagenda voor gemeenten opgesteld. Deze Gemeentelijke Erfgoedagenda reikt gemeenten concrete en inspirerende voorbeelden aan met praktische tips om optimaal gebruik te maken van het aanwezige erfgoed.

INITIATIEF VAN HET ERFGOEDPLATFORM VAN KUNSTEN ‘92
Het is voor de tweede keer dat verschillende erfgoedorganisaties, verenigd in het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, met een gezamenlijke erfgoedagenda naar buiten treden. Deze nieuwe Gemeentelijke Erfgoedagenda wil onder andere (aanstaande) wethouders en raadsleden, erfgoedambtenaren en vrijwilligers inspireren. Met erfgoed heeft u namelijk goud in handen!

ERFGOED ALS AANJAGER
Cultureel erfgoed brengt mensen in beweging. Veel Nederlanders voelen zich thuis in een mooie historische omgeving en zijn geïnteresseerd in (lokale) geschiedenis. Erfgoed kan eveneens een belangrijke aanjager zijn voor de lokale economie; recente rapporten tonen onder andere de economische waarde van erfgoed en het nut van het investeren in erfgoed aan. Een goed functionerend gemeentelijk erfgoedbeleid is daarom een belangrijke voorwaarde en stimulans voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. De Erfgoedagenda reikt praktische en inspirerende voorbeelden aan.

VIER PRAKTIJKVOORBEELDEN
Vier inspirerende voorbeelden tonen wat verschillende gemeenten al wisten te bewerkstelligen. Zo wist Schiedam haar erfgoed in te zetten als economische aanjager door te investeren in erfgoed en zo het kernwinkelgebied een nieuw leven in te blazen. Rheden laat zien hoe op een goede manier wordt samengewerkt aan het erfgoed in de gemeente met inwoners en vrijwilligers: bijvoorbeeld een nieuwe erfgoednota door middel van dorpsgesprekken en een digitaal platform waarop mensen hun informatie kunnen uitwisselen. Het voorbeeld van Dordrecht illustreert hoe een gemeente een succesvolle herbestemming heeft ingezet als aanjager in een nieuwe gebiedsontwikkeling. En tot slot de Gemeente Westerveld, die als plattelandsgemeente erfgoed heeft ingezet als drager van haar identiteit en als verbindende factor tussen haar vele kenmerken. Erfgoed geeft een gemeente een eigen en onderscheidende identiteit.

MEER INFORMATIE
Download hier onder de Gemeentelijke Erfgoedagenda:
Goud-in-handen-voorkant-lang-inc-pdf

Wilt u een of meerdere exemplaren van de Gemeentelijke Erfgoedagenda ontvangen? Dan kunt u in dat geval contact opnemen met Kunsten ’92 via info@kunsten92.nl

De Gemeentelijke Erfgoedagenda is een initiatief van
BOEi
Erfgoedvereniging Heemschut
BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland)
VIE (Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed)
Nationaal Restauratiefonds
NMV (Nederlandse Museumvereniging)
NvbA (Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren)
OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedhuizen)
VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken)
VOIA (Vereniging van Ondernemers in Archeologie)
Kunsten ’92 Vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed