27 maart 2013

RONDETAFELGESPREKKEN KUNSTEN ’92

Van april tot en met juni 2013 organiseerde Kunsten ’92 in negen regio’s van Nederland rondetafelgesprekken.
Op dit moment wordt door politieke partijen hard gewerkt aan programma’s voor gemeenteraadsverkiezingen en bereidt OCW een nieuwe visie op het cultuurbeleid voor. U kunt hier de verslagen van de bijeenkomsten lezen.

VERSLAGEN:  ZIE HELEMAAL ONDERAAN DE PAGINA

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we de volgende onderwerpen:

> Uitwerking en implementatie van onze Agenda 2020, zowel op landelijk als op lokaal niveau. De Agenda is goed ontvangen en blijkt een goede basis voor een gesprek met de politiek. Dat vraagt om nadere invulling en actualisatie.
Gemeenteraadsverkiezingen 2014: welke prioriteiten willen we aan de gemeentelijke politiek meegeven?  Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het lokale belang van kunst en cultuur zo goed mogelijk op het netvlies van burgers en politici komt?
> Het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur. Welke opgave stelt u zichzelf om dit draagvlak voor kunst en cultuur (ook voor uw eigen organisatie) te versterken? Welke rol kan Kunsten ’92 spelen?
Dilemma’s en mogelijke oplossingen op dit moment voor culturele instellingen.

Data, tijden en locaties Rondetafelgesprekken Kunsten ’92 2013
Ma 8 april Utrecht Middag 15.00-17.00 uur Centraal Museum
Ma 15 april Enschede Ochtend 11.00-13.00 uur Twentse Welle
Ma 15 april Groningen Middag 15.00-17.00 uur Noorderlicht/Noorderzon
Vr 14 juni Rotterdam Ochtend 11.00-13.00 uur Maas Theater en Dans
Vr 14 juni Den Haag Middag 15.00-17.00 uur Anton Philips/Lucent  met borrel
Ma 17 juni Amsterdam Ochtend 11.00-13.00 uur  Amsterdam Museum
Do 20 juni Eindhoven Ochtend 11.00-13.00 uur MU
Do 20 juni Maastricht Middag 15.00-17.00 uur Jan van Eyck Academie
Vr 21 juni Arnhem Ochtend 11.00-13.00 uur Toneelgroep Oostpool

Vorig voorjaar hebben we op beperkte schaal ook regionale gesprekken met leden georganiseerd. In zo’n opzet is er ruimte voor een diepgaander gesprek en krijgen wij een goed beeld van regionale verschillen en knelpunten. Concreet heeft dat toen ook geleid tot een zeer vruchtbaar resultaat op het juiste moment: de Agenda 2020, die de basis vormt voor al onze activiteiten in de komende tijd.
Het is nu tijd om onze Agenda met volle kracht in de lobby naar voren te schuiven en ons tegelijk te gaan voorbereiden op de Gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor hebben wij uw feedback nodig. Bovendien is het altijd fijn elkaar te ontmoeten. Wij rekenen graag op uw komst. Indien u inspirerende collega’s van bevriende instellingen wenst mee te nemen, dan zijn ook die van harte welkom.           

VERSLAGEN compleet:

Verslag Rondetafel 8 april Utrecht

Verslag Rondetafel 15 april Enschede

Verslag Rondetafel 15 april Groningen

Verslag Rondetafel 14 juni Den Haag

Verslag Rondetafel 14 juni Rotterdam

Verslag Rondetafel 17 juni Amsterdam

Verslag Rondetafel 20 juni Eindhoven

Verslag Rondetafel 20 juni Maastricht

Verslag Rondetafel 21 juni Arnhem