21 april 2013

Hoorzittingen, debat en top in politiek Den Haag

Op 10 en 11 april 2013 vonden twee hoorzittingen, een debat een top plaats in politiek Den Haag:
+ Hoorzitting en debat artiestenregeling 10 en 11 april
+ Hoorzitting popsector  10 april
+ Filmtop 11 april.
Lees op deze site achtergrond-informatie en eventuele inbreng van Kunsten ’92.

Hoorzitting en debat artiestenregeling 10 en 11 april
De Tweede Kamer organiseert op 10 april een hoorzitting met getroffen artiesten over de afschaffing van de WW-artiestenregeling. Op 11 april is een debat over het onderwerp met minister Asscher (SZW) geagendeerd. Bij de hoorzitting van 10 april is Kunsten ’92 ook uitgenodigd en vertegenwoordigd. Kern van de bijdrage is dat Kunsten ‘92 samen met andere kunstenaarsorganisaties pleit voor uitstel van besluitvorming over de artiestenregeling. Naast een bezuiniging van 200 mln heeft de culturele sector te maken met een stapeling van maatregelen die met name cultureel ondernemers en kunstenaars treft. De culturele sector is meer dan voorheen ingericht op kortlopende contracten, steeds minder mensen in vaste dienst. Door de ingrijpende bezuinigingen op de sector zijn podiumkunstproducenten gedwongen om nog veel meer met korte contracten te werken dat tot nu toe al gebruikelijk was. Ook instellingen die in de vorige cultuurnotaperiode nog met vaste contracten werkten kunnen zich dat nu vaak niet meer permitteren.  De nu nog bestaande uitzondering voor musici en artiesten in de WW maakt het mogelijk dat zij af en toe kunnen terugvallen op de WW. Afschaffing van artiestenregeling betekent verlies van heel veel kwaliteit en expertise. De inhoud en het lange termijn perspectief moeten voorop staan. Niet al het maatwerk moet worden afgeschaft alleen omdat uitzondering op wet en regelgeving niet langer gewenst is. Lees de Bijdrage aan de Hoorzitting door Kunsten 92.
Hoorzitting: woensdag 10 april 2013 van 10.00 tot 12.15 uur;  Wttewaall van Stoetwegenzaal in de Tweede Kamer, Den Haag. Ingang: Plein 2. Meer informatie inclusief genodigden vindt u hier.
Debat:  donderdag 11 april 2013 van 13 tot 15 uur; Groen van Prinstererzaal in de Tweede Kamer, Den Haag Ingang: Plein 2. Meer informatie vindt u hier.

 

Hoorzitting popsector 10 april
Mede naar aanleiding van het debat op Noorderslag op 10 januari jl. willen PvdA en SP dat serieus werk wordt gemaakt van topsectorenbeleid ten aan zien van muziek, pop in het bijzonder. Muziek is een belangrijk onderdeel van de creatieve industrie, en het economisch stimuleringsbeleid moet ook gelden voor de muzieksector. Veel landen gaan steeds professioneler om met de promotie van hun muzikanten. In Nederland is echter onder het eerste kabinet Rutte de ondersteunende kennis in de muzieksector afgeschaft en ook het succesvolle muziekexport-programma MusicXport.nl stopgezet. In een gezamenlijke brief vragen organisaties en ondernemers die de popindustrie vertegenwoordigen om verbetering van het popklimaat, betere ondersteuning van het in ruime mate aanwezige ondernemerschap en meer aandacht voor talentontwikkeling.
Hoorzitting: woensdag 10 april 2013 van 10:00 tot 13:00 uur; Troelstrazaal. Meer informatie, waaronder alle genodigden, vindt u hier.

 

Filmtop 11 april
Besloten overleg waarin alle geledingen van de filmsector met de ministers van EZ en OCW overleggen over een oplossing voor het ongelijke speelveld van Nederlandse  filmsector ten opzichte van het buitenland. Deze Filmtop is georganiseerd door het ministerie van OCW in samenwerking met het Nederlands Filmfonds. Programma, deelnemers en overige info is te vinden op de website van het Filmfonds.
Kunsten ’92 benadrukt in een brief aan ministers Bussemaker en Kamp dat stimulering van audiovisuele productie in Nederland een positief effect zal hebben op kwaliteit, innovatie en werkgelegenheid in de gehele creatieve sector. Wij pleiten daarom voor passend economisch stimuleringsbeleid om een gelijk speelveld met het buitenland te realiseren. De ambitie van Nederland om zich als kennissamenleving te ontwikkelen met de creatieve industrie als topsector, zal hiermee recht worden gedaan. Lees hier de gehele brief van Kunsten ’92.