21 september 2005

Gezamenlijke reactie kunstorganisaties op Rijksbegroting 2006

Gezamenlijke reactie van Kunsten ’92, FNV Kiem en de Federatie Cultuur op de miljoenennota 2005 waarin de cultuurbegroting voor het komende jaar bekend gemaakt werd.

De verhouding tussen cultuureducatie binnen- en buiten het primair onderwijs wordt tegen het licht gehouden en aandacht wordt gevraagd voor een zorgvuldige herstructurering van de ondersteuningsstructuur. De miljoenennota en de Algemene beschouwingen zijn de aftrap van het nieuwe parlementaire jaar waarin de herijking van de cultuurnotasystematiek en de herinrichting van de Publieke Omroep centraal zullen staan in het cultuur- en mediadebat. Ook hierover uiten de gezamenlijke kunstenorganisaties hun zorg.
Reactie coalitie Zuinig op Kunst op Rijksbegroting 2006