1 september 2005

Nieuwsbrief #31 – Themanummer i.h.k.v. de culturele canon

In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor de Culturele Canon en hiernaast: Reorganisatie Ondersteuningsstructuur en Kunst- en Cultuurprogrammering bij de publieke omroep. Met bijdragen van: Folkert Haanstra (lector kunst- en cultuureducatie AHK)over Kunstvakken en de Canon; Ad ‘s -Gravesande over Garanties voor kunst en cultuurprogrammering bij de Publieke Omroep; Jos Houweling (directeur Sandberg instituut)over het Cultuur Canon; Jeroen Schrijner (voorzitter PAK, directeur Unisono) over het ondersteunende instellingen binnen de amateurkunst; Carolien Croon (directeur van de Vereniging van Speelfilmproducenten)over de risico’s van 1 filminstituut.

Nieuwsbrief 31 – Themanummer ihkv culturele canon – september 2005