31 maart 2021

Inbreng Erfgoedplatform voor het regeerakkoord

Het Erfgoedplatform heeft aan de informateur en de politiek overgebracht wat er in het regeerakkoord moet staan om ons erfgoed te behouden en het een proactieve rol te laten spelen bij de ontwikkeling van een sterk veranderende, kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We sluiten daarbij aan op en verwijzen naar de input voor het regeerakkoord van de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) en van IPO (Interprovinciaal Overleg).

Erfgoedplatform Inbreng Regeerakkoord 2021

FIM Inbreng Erfgoed bouwt aan de toekomst

IPO Inbreng Uitvoeringsagenda erfgoed 2021