5 januari 2012

Inventarisatie besluitvorming G9 en provincies

Voor Kunsten ’92 inventariseerde Roel Funcken, student Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de besluitvorming over de cultuursubsidies bij de 9 grootste gemeenten en provincies. Een proces dat uiteraard nog in volle gang is. Het leverde Kunsten ’92 een document op waaruit de ambities (in woord) en ook vaak het daaraan gekoppelde budget duidelijk wordt. Dit voorjaar zal Kunsten ’92 zich samen met de NAPK richten op een vertaalslag van de bestuurlijke ambities naar de consequenties voor het voorzieningenniveau op stedelijk en regionaal niveau. Een blijvende vinger aan de pols dus waarvoor de monitor een goed vertrekpunt is. 

Monitor – Besluitvorming cultuursubsidies G9 & Provincies