9 januari 2012

Rechter: WWIK laten bestaan tot overgangsregeling bestaat

De WWIK, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars blijft bestaan totdat is voorzien in een adequaat overgangsrecht. Dat heeft de rechter op 3 januari jl. beslist tijdens het kort geding dat FNV KIEM en BBK aanspanden tegen de Staat.