18 januari 2012

Onderteken nu het Manifest “We are more”!

Eind november 2011 presenteerde de Europese Commissie het programma “Creative Europe”, het ondersteuningsprogramma voor cultuur en media voor de periode 2014-2020. De Commissie vindt namelijk dat de Europese Unie meer moet investeren in de culturele en creatieve sectoren. “De creatieve sector draagt substantieel bij aan economische groei, werkgelegenheid, innovatie en sociale cohesie”, zo vindt de Commissie. In dit programma zijn de reeds bestaande programma’s voor cultuur en media ondergebracht. Momenteel bedraagt het budget voor cultuur 0,05% van de totale Europese begroting. De commissie wil het budget ophogen tot € 1.8 miljard, een verhoging van 37 %.  Op 10 mei 2012 vergaderen de Europese lidstaten over dit programma. Nederland heeft de creatieve sector tot topsector benoemd, maar of ons land dit voorstel zal steunen is nog niet duidelijk. De European Cultural Foundation en Culture Action Europe zijn in dit kader de campagne “We are more” gestart. Deze is erop gericht voldoende steun te verwerven voor beter cultuurbeleid in Europa. De campagne wordt gesteund door de Europese Commissie, onder leiding van president José Manual Barroso.

De organisatie van “We are More” wil op 10 mei (de datum dus van het overleg van de Europese lidstaten) minimaal 100.000 handtekeningen aanbieden en daarmee het belang van Creative Europe onderstrepen.

> Onderteken het manifest “We Are More”
> Lees meer over de campagne