1 november 2023

Inzet Kunsten ‘92 op Cultuureducatie en Cultuurparticipatie voor de formatie

Cultuureducatie en -participatie zijn van belang, daarover zijn bijna alle politieke partijen het eens. Ook de stemwijzer heeft cultuuronderwijs als een van de dertig stellingen opgenomen. Dus op woensdag 22 november 2023 valt er wat te kiezen!

De werkgroep cultuureducatie en participatie van Kunsten ’92 heeft voor de verkiezingen een pamflet voorbereid met de inzet van Kunsten ’92 voor de formatie. Lees HIER meer.

De werkgroep educatie en participatie van K92 wordt gevormd door de leden CJPCultuurconnectieKleinkunstigKunstgebouwLKCA – Theatergroep Playback